TRANSPORT DROGOWY

Usługi w zakresie transportu drogowego obejmują:


Zezwolenia – organizujemy zezwolenia wymagane na transport ładunków nienormatywnych w Polsce i całej Europie.
Infrastruktura drogowa – oferujemy usługi w zakresie dostosowania infrastruktury drogowej na czas przejazdu transportu ponadgabarytowego.

Ubezpieczenie ładunków - Wszystkie przewożone przez nas ładunki objęte są naszym kompleksowym ubezpieczeniem OC. W przypadku ładunków o większej wartości, na życzenie klienta, doubezpieczamy towar, do wysokości jego wartości.

ul. Borowskiego 2a-3/21
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 95 721 58 92
fax: +48 95 721 58 92
NIP 2810049588
Regon 080205369
KRS 0000291301

Biuro czynne w godzinach 8:00 - 16:00