POM TRANS LOGISTIC Sp. z o.o. to wyspecjalizo­wana firma zajmująca się przewozem wszelkich ponadnormatywnych ładunków przy wykorzy­staniu dostępnych środków transportu lądowego i wodnego.

 

Wychodzimy naprzeciw stale rosnącemu zpotrze­bowaniu na profesjonalną obsługę logistyczną re­alizowanych zadań transportowych. Działamy na rynku przewozów krajowych oraz międzynarodo­wych w obrębie Europy. Nasze usługi realizowane są przez zespół, który stanowią wykwalifikowani oraz doświadczeni pracownicy, potrafiący spro­stać indywidualnym wymaganiom klienta i wykonać powierzone im zadania na najwyższym poziomie, przy zachowaniu konkurencyjnej ceny.

 

Opracowując procesy logistyczno-transportowe z uwzględnieniem konkretnych potrzeb klienta bie­rzemy pod uwagę następujące procedury:

 • służymy pomocą w wyborze najlepszych czasowo i cenowo środków transportu
 • sprawdzamy techniczną możliwość realizacji trnasportu
 • załatwiamy wszelkie organizacyjno-prawne formalności związane z realizacją danego projektu
 • sprawujemy ciągły nadzór nad wykonaw­stwem zadania, a w trakcie jego realizacji zapewniamy przepływ informacji pomiędzy zaangażowanymi partnerami.

 

Potrafimy dostosować się do każdych nietypo­wych wymagań klienta a przy współpracy z naszymi sprawdzonymi partnerami, w tym także zagranicznymi, gwarantujemy usługi najwyższej jakości.

 

Nasza oferta obejmuje:

 • pełną obsługę logistyczną
 • transport drogowy, kolejowy, morski i śród­lądowy
 • kompleksową organizację transportów, w tym ponadnormatywnych i specjalnych
 • organizację zezwoleń specjalnych
 • profesjonalny pilotaż oraz organizację eskort policyjnych w kraju i zagranicą
 • kompleksowe pakowanie ładunków
 • składowanie
 • organizację załadunków oraz przeładunków
ul. Borowskiego 2a-3/21
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 95 721 58 92
fax: +48 95 721 58 92
NIP 2810049588
Regon 080205369
KRS 0000291301

Biuro czynne w godzinach 8:00 - 16:00